Phycology جلبک شناسی

نخستین پایگاه اطلاعاتی جلبک شناسی به زبان فارسی

ثبت رکورد جلبکهای گزارش شده از ایران در سایت معتبر Algaebase.org

سایت معتبر و بین المللی  Algaebase.orgبا ثبت اطلاعات دمربوط به 122521 تاکسون در سطح گونه و فرا گونه ای و در اختیار داشتن 6451 تصویر و 39667 بیبلیوگرافی یکی از معتبر ترین منابع تاکسونومیک در رابطه با جلبکها در جهان می باشد. این سایت همچنین به ثبت 141925 گزارش پراکنش جلبکها از نقاط مختلف دنیا نموده است و اطلاعات آن به روز بوده و امکان مدیریت اطلاعات و ثبت تغییرات تاکسونومیک و پراکنش تاکسونها بر حسب کتب، مقالات و کنفرانسهای جدید در آن تعبیه شده است.

تصویر تزییینی است

از ابتدای سال 1387 اقدام به ثبت پراکنش نمونه های جلبکی گزارش شده از ایران در این سایت نموده ایم و بر حسب منابع موجود در حال تهیه چک لیست گونه های جلبکی می باشیم. همکاری در جهت تکمیل این پرو‍ژه گامی بلند در جهت تدوین لیست گونه های جلبکی کشور خواهد بود.

  
نویسنده : رضا رمضان نژاد قادی ; ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : تکنیک ها