Phycology جلبک شناسی

نخستین پایگاه اطلاعاتی جلبک شناسی به زبان فارسی

شاخه پروکلروفیتا

این شاخه دارای یک رده پروکلروفیسه و یک راسته پروکلروالز است وتنها سه جنس دارد. جلبکهای این جنس دارای سلولهای به شکل نیم کره تا تخم مرغی هستند. این گروه دارای  کلروفیل a و کلروفیل b به همراه کاروتنوئیدهای یافت شده در گیاهان مانند بتا کاروتن، زئاگزانتین و کریپتوگزانتین بوده و ساختار تیلاکوئید در آنها دارای سازمان دوتایی یا توده های چند تایی است. لذا گمان می‏رود که این گروه دارای جد مشترک یا پلاستیدهای گیاهان و جلبکهای یوکاریوتی باشند (پیرسون 1995). این گیاهان فاقد فیکوبیلین ها میباشند. جنس حدواسط سیانوفیتا و کلروفیتا، پروکلرون نام دارد که به دلیل پروکاریوت بودن در گروه سیانوفیتا جای گرفته است.

منتظر مطالب بیشتر در کتاب آتی تالوفیتا نوشته اینجانب و همکاران باشید.

  
نویسنده : رضا رمضان نژاد قادی ; ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸