Phycology جلبک شناسی

نخستین پایگاه اطلاعاتی جلبک شناسی به زبان فارسی

چکیده گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سال 1386 : مطالعه جلبکهای اپی پلیک تالاب گمیشان

خلاصه

تالاب بین المللی گمیشان در شمال شرقی کشور در حوزه شهرستان ترکمن با گسترش شمالی جنوبی قرار داشته و از سمت غرب توسط تپه ماهورها از دریای خزر جدا می شود. با توجه به اهمیت جلبکهای کف زی در تولید و فتوسنتز، تغذیه بی مهرگان و آبزیان، تعیین آلودگی آبها با نقش نشانگر زیستی و تاثیر بر تنوع زیستی، جلبک های اپی پلیک این تالاب در یک دوره یکساله از تابستان 1385 تا تابستان 1386 مورد مطالعه قرار گرفت. 12 ایستگاه بر حسب جریان آب، عمق و توپوگرافی اکوسیستم، جنس بستر و مساحت عرصه تعیین شدند. جلبکهای اپی پلیک مطابق با الگوی متداول، بطور تصادفی از طریق کشیدن یک لوله شیشه ای به قطر 1 سانتی متر در طول رسوبات کف اکوسیستم جمع آوری شدند این نخستین مطالعه فلوریستیک جلبکها در این تالاب بوده است. 39 تاکسون از جوامع اپی پلیک مورد شناسایی قرار گرفت که 24 مورد متعلق به باسیلاریوفیتا، 8 مورد متعلق به کلروفیتا و 7 مورد متعلق به سیانوفیتا بودند. تمامی گونه های گزارش شده، گزارش جدیدی برای تالاب گمیشان بشمار می آیند.

  
نویسنده : رضا رمضان نژاد قادی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧