Phycology جلبک شناسی

نخستین پایگاه اطلاعاتی جلبک شناسی به زبان فارسی

استفاده از میکروالگها (ریزجلبک ها) برای رفع آلودگیهای زیست محیطی

با سلام

برای رفع آلودگیهای زیست محیطی مانند فلزات سنگین و نیز مواد غذایی وارده از پسابهای شهری و صنعتی و کشاورزی مانند نیتروزن و فسفر میتوان از روش رسوب دادن ریز جلبکها (بی حرکت نمودن) به کمک پلی مرهای زیستی مانند آلجینات استفاده نمود که مزیت این روش نسبت به روشهای شیمیایی موجود در آنست که خود این مواد دیگر خاصیت آلوده کننده ندارند و نیز سازگار با محیط می باشند اما بسیار گران بوده و در عین حال زمان بیشتری را برای حصول به نتیجه دلخواه نیاز دارند.

در این روش از انواع جلبک ها مانند جلبکهای سبز و سبز آبی استفاده شده است. این جلبک ها موفق به جذب حجم بسیار بالایی از مواد سمی و فلزات سنگین و آلاینده ها شده و در شکل گلوله های بزرگ رسوب نموده و ته نشین می شوند. آخرین مقالات در این زمینه مربوط به سال 2009 و 2010 می باشد.

موفق باشید

 

  
نویسنده : رضا رمضان نژاد قادی ; ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩